การติดต่อ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่อยู่:
326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ
กรุงเทพ
10100
THAILAND
โทรศัพท์:
0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52
โทรสาร:
0-2226-2567

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

Poh Teck Tung Foundation 326 Chao Kam Rop Road., Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Tel: 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 Fax: 0-2226-2567

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
เลือกรายชื่อ: