Colors: Yellow Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร การกู้ภัยเบื้องต้น (BRC) ให้กับ อาสาสมัครฯ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เขต 16 จ.ชัยนาท