×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

      วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ, คุณวันชิิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

{gallery}Media/Other-Event/2020/08/12082020{/gallery}