วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จากคุณบุญเจือ เอี่ยมพิกุล และคุณฐิติมา เอี่ยมพิกุล โดยบริจาคในนาม บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในการช่วยเหลือสังคมและงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ ณ โรงงานบริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี