วันที่ 11 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มียอดผู้มารับบริการ จำนวน 66 คน ณ ที่ทำการชุมชนร่มฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ