วันที่ 14 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ พร้อมแพทย์อาสาฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ลานกีฬาชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ