วันที่ 22 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ และแพทย์อาสาฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนศิลปเดช เขตจอมทอง กรุงเทพ