×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

    วันที่ 10 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคฯ" นำโดย คุณพินัย   ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (จำนวน 500 ชุด) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

{gallery}Media/SocialWork/ColdSeason/2020/10122020{/gallery}