วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,099 บาท (หนึ่งล้านเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จากคุณดวงพร เลิศลักษณาพร เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ( บริจาคโลงศพ ผ้าดิบ ข้าวสาร) และอื่นๆ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ