×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

    วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณภิสิษฐ์ แตชะอังกูร รองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซียงตึ๊ง) หาดใหญ่, คุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ รองประธานมูลนิธิ มิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซียงตึ๊ง) หาดใหญ่ และคุณกิมเพียว แซ่คู ประธานมูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

จุดที่ 1 พื้นที่อำเภอเวียงสระ จำนวน 300 ชุด
จุดที่ 2 พื้นที่อำเภอเคียนซา จำนวน 300 ชุด
จุดที่ 3 พื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 700 ชุด
จุดที่ 4 พื้นที่อำเภอพระแสง จำนวน 300 ชุด

รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคฯ จำนวน 1,600 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

{gallery}Media/SocialWork/Flood/2020/12/26122020{/gallery}