×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

    วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณภิสิษฐ์ แตชะอังกูร รองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซียงตึ๊ง) หาดใหญ่, คุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ รองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซียงตึ๊ง) หาดใหญ่ และคุณกิมเพียว แซ่คู ประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 300 ชุด
จุดที่ 2 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 150 ชุด
จุดที่ 3 อ.ไชยยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 150 ชุด
จุดที่ 4 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 125 ชุด
จุดที่ 5 อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 125 ชุด
จุดที่ 6 อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 125 ชุด
จุดที่ 7 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 125 ชุด

รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,100 ชุด คิดเป็นเงิน 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

{gallery}Media/SocialWork/Flood/2020/12/27122020{/gallery}