สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกเข้าสู่ระบบ 
Mega kalitede bir porno porno sitesi ararken megaseks diye bir siteyle karsilastim googlede megaseks yazdim birde baktim tam istedigim gibi maga kalitede bir porno izleme sitesi gordum ve porno video seyretmeye basladim. Gercekten icerik konusunda epey bir zengin bir site olduguna kanaat getirdim ve devamli girmeye basladim gunluk olarak porno videolarin guncelledigini gordum daha sonra bu makaleyi yazmaya karar verdim bence en kaliteli site megaseks.net tir.
ท่านกำลังอยู่ที่ > หน้าหลัก About Us Department KungTapRedioCenter
Thu 15 Nov 2018
ศูนย์วิทยุกรุงเทพ PDF Print E-mail
( 46 Votes )เปิดอ่านทั้งหมด : 62508 ครั้ง
Written by Administrator   
Tuesday, 12 January 2010 14:54

แบ่งปันข้อความนี้

There are no translations available.

 

        

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ตั้งศูนย์วิทยุกรุงเทพ เป็นสถานีแม่ข่ายร่วมเพื่อสาธารณกุศล  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่แห่งชาติ  (กบถ.)  เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2531 ให้เป็นผู้จัดตั้งแม่ข่ายร่วมวิทยุคมนาคมในกิจการสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ความถี่ 168.275 MHz เป็นช่องเรียกขาน และความถี่ 168.478 MHz เป็นช่องใช้งาน (ว.32)    เปิดสถานีวิทยุเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2532      โดยมี  รองนายกรัฐมนตรี นายพงส์  สารสิน เป็นประธาน

 

           ศูนย์วิทยุกรุงเทพ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นศูนย์ประสานงานที่ตั้งขึ้นเพื่อการติดต่องานระหว่างแผนกบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย-กู้ชีพ) ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ อาสาสมัครมูลนิธิฯ สมาคมบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย และ สมาคมจีน/มูลนิธิต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประสานกับหน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และสั่งการ ให้ชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ภัย - กู้ชีพ ออกปฏิบัติหน้าที่โดยเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

           การใช้เครื่องวิทยุสื่อสารคมนาคมของมูลนิธิฯ  ใช้เพื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์และไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง 

           ดำเนินการเป็นแม่ข่ายร่วมสาธารณกุศลในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล   รับแจ้งเหตุจากประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิ และเครือข่ายภาคี   สั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติการกู้ภัย กู้ชีพ และอาสาสมัครบรรเทา    สาธารณภัย  ให้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชน    สนับสนุนการทำงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ศูนย์เอราวัณ , ศูนย์นเรนทร  และ สสจ. ประจำจังหวัด    บันทึกข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย – อาสาสมัคร   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ของเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครมูลนิธิฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ   ทดสอบความชัดเจนระบบวิทยุสื่อสาร กับ รถ น.เขต (แผนกบรรเทาฯ)   กับศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ กับศูนย์เฉลิมเผ่า (นิติเวช รพ.ตำรวจ) ประสานงานกับเครือข่ายภาคี และ สมาคมจีน / มูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ    ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง 
นายสุทัศน์  เตชะวิบูลย์
ประธานกรรมการควบคุมข่ายศูนย์วิทยุกรุงเทพ


รายนามคณะกรรมการควบคุมข่ายศูนย์วิทยุกรุงเทพ  ชุดปัจจุบัน

  นายสุทัศน์   เตชะวิบูลย์                ประธานกรรมการควบคุมข่าย

  นายสุเทพ   ตั้งตรงศักดิ์                รองประธานกรรมการควบคุมข่าย

  นายชุมพล   บุญภักดี                   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิทยุกรุงเทพและนายทะเบียน

  นางอุบล     เจริญสิน                    กรรมการฝ่ายจรรยาบรรณ

  นายวันชิด   ศิรสีห์                       กรรมการฝ่ายเทคนิคและวิชาการ

  นางสาวลินดา  อังวิทูรวณิชย์           กรรมการฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ

  นายอรัณย์      โตทวด                  กรรมการฝ่ายตรวจสอบและเฝ้าฟัง

  นายเสน่ห์       บุตรนาค                 กรรมการฝ่ายตรวจสอบและเฝ้าฟัง

  นายสมศักดิ์     เกิดเทศ                 กรรมการฝ่ายตรวจสอบและเฝ้าฟัง 

  นายธีรวุฒิ       คำภิมาบุตร              กรรมการฝ่ายกฎหมาย

  นางสาวศิริพร   เอกบุตร                  กรรมการเลขานุการและประสานงาน

  นายวุฒิพร      ศรีอันประเสริฐ           กรรมการผู้ช่วยเลขานุการและประสานงาน

 

 

การปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตลอด 24 ช.ม. จำนวน 10 คน แบ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็น 2 ผลัด

ผลัด 1     เวลา 08.00 20.00 น.  คุณเทิดศักดิ์  นาครัตน์       เป็นหัวหน้าผลัด

ผลัด 2      เวลา 20.00 08.00 น.  คุณพรชัย    สาธรพฤกษ์    เป็นหัวหน้าผลัด

การรับแจ้งเหต

ทางวิทยุสื่อสาร :

ช่อง   1      ความถี่            168.275  MHz.   สำหรับเรียกขาน
ช่อง   2      ความถี่           168.475  MHz.    ใช้ประสานงานระหว่างลูกข่ายขณะปฏิบัตืงาน

ทางโทรศัพท์ : 02-226-4444-8

E-Mail  : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ศูนย์วิทยุกรุงเทพเป็นศูนย์สั่งการและรับแจ้งเหตุ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีลูกข่ายประมาณ 6,000 คน

กรณีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จะประสานแจ้งหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ อยุธยา , อ่างทอง , สิงห์บุรี , ลพบุรี , นครนายก , สระบุรี  มีกำลังอาสาสมัครทั้งหมด 3,454 คน ให้การสนับสนุน

กรณีมีเหตุเพลิงไหม้  จะประสานแจ้งอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ในเขต บก.น.เหนือ , ใต้ , ธน อาสาสมัครมีประมาณ 2,000 คน ให้การช่วยเหลือตรวจสอบเหตุในเบื้องต้น

เหตุที่รับแจ้ง

1.อุบัติเหตุ  เหตุมีผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้ เหตุอุทกภัย และเหตุภัยพิบัติต่างๆ

2.ช่วยเหลือสัตว์ เช่น  งูเข้าบ้าน  แมว,สุนัขตกท่อ ติดหลังคา  ติดรั้วบ้าน  เป็นต้น

3.ลืมกุญแจไว้ภายในบ้าน  รถยนต์    รถเสีย  น้ำมันหมด  ยางแตก

4.ตำรวจขอความร่วมมือค้นหาของกลาง  ของมีค่าเกี่ยวข้องกับคดี  ที่จมน้ำ (ดำน้ำหาของกลาง)

5.โครงการเมาไม่ขับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งส่งกลับบ้าน

6.อื่น ๆ เช่น สอบถามเส้นทาง แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ท่อประปาแตก เป็นต้น

 

 

เหตุด่วน -  เหตุร้าย  -  ขอความช่วยเหลือ   แจ้งได้ตลอดเวลา  24  ชั่วโมง

 โทรศัพท์ ติดต่อ   0-2226-4444 - 45   และ   0-2225-3211 - 16  ,  0-2225-0020
โทรสาร  0-2226-4455  / 0-2226-2567
อีเมล์   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Wednesday, 01 April 2015 14:24
 

Events coming up

เชงเม้ง ณ สุสานฯ สมุทรสาคร 23 มีนาคม 2559


Copyright © 2009 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / 華 僑 報 德 善 堂 / POH TECK TUNG FOUNDATION. All rights reserved.
OpenSource by :
Joomla.org

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 โทรสาร 0-2226-2567


Poh Teck Tung Foundation 326 Chao Kam Rop Road., Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Tel: 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 Fax: 0-2226-2567

TwitterTwitter FaceBookFacebook