วันนี้ (2 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากคุณเอ็ง หลี่ ลั้ง และครอบครัว บริจาคในนามบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆของมูลนิธิฯ ( บริจาคโลงศพ ผ้าดิบ ข้าวสาร และอื่นๆ) โดยมีคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสือสารองค์กร(จีน) ร่วมในพิธีรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ