ขอเชิญประชาชนร่วมต้อนรับ

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จากหาดใหญ่

ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

ในวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2564