วันที่ 3 มีนาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนซอยตากสิน 34 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวน 7 ครอบครัว รวม 19 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครัว จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
.
ในส่วนของมูลนิธิไกรสิทธิ มอบเงินสดให้ผู้ประสบภัย จำนวน 19 คน คนละ 400 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท และพุทธสมาคมปทุมรังษีได้มอบข้าวสารให้ผู้ประสบภัย 19 คน คนละ 10 กิโลกรัม รวม 190 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,850 บาท  รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 76,950 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)