{fastsocailshare}

   วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณชุมชนเตาปูน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 600 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณหมู่บ้านถ้ำพระธาตุ อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณหมู่บ้านเกาะบก ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 150 ชุด
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้

05042021_001.jpg 05042021_002.jpg 05042021_003.jpg

05042021_004.jpg 05042021_005.jpg 05042021_006.jpg

05042021_007.jpg 05042021_008.jpg 05042021_009.jpg

05042021_010.jpg 05042021_011.jpg 05042021_012.jpg

05042021_013.jpg 05042021_014.jpg 05042021_015.jpg

05042021_016.jpg 05042021_017.jpg 05042021_018.jpg

05042021_019.jpg 05042021_020.jpg 05042021_021.jpg

05042021_022.jpg 05042021_023.jpg 05042021_024.jpg

05042021_025.jpg 05042021_026.jpg 05042021_027.jpg

05042021_028.jpg 05042021_029.jpg