×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

    วันนี้ (22 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ 1 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน ได้สงเคราะห์เงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายโกศล ทิมบ่อแร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล พร้อมด้วยนางสาวนิสา วงษ์สด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล และนายภาวัต มัททวีวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/04/22042021{/gallery}