×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 36,250 บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีคุณสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นผู้รับมอบ ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึีง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2021/05/25052021{/gallery}