×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

    วันนี้ (29 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากคุณจุ้งเคี้ยง แซ่ตั้ง รองนายกสมาคมโผวเล้ง จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ

{gallery}Media/Donor/2021/05/29052021{/gallery}