×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

     วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแถลงข่าวโครงการ "ครัวหอการค้าไทย" และพิธีมอบป้ายบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้สนับสนุน "ครัวหอการค้าไทย และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ ครัวหอการค้าไทย มอบอาหารกล่องปรุงสุก และ น้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" รวมมูลค่า 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และในนาม คุณวิวัฒน์-คุณชมพูนุช เตชะไพบูลย์ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้อง Activiti Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

{gallery}Media/Other-Event/2021/06/04062021_1{/gallery}