×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

       วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 43 ซอยราษฎร์อุทิศ 42 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
.
     ทั้งนี้ พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กิโลกรัม จำนวน 5 คน รวม 50 กิโลกรัม เป็นเงิน 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมมอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,750 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีนายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/06/10062021{/gallery}