×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุเพิลงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านไม่มีเลขที่ ถนนรัชดาภิเษก 36 แยก 9 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 5 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย รายละ 20,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัวจำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รายบุคคล จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นสงเคราะห์ทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
.
   ทั้งนี้ พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กิโล จำนวน 7 คน 70 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,050 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 49,050 (สี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีนายธนเทพ จันทรสาขา เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมมอบ
{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/06/11062021{/gallery}