วันนี้ (25 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และคุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากคุณโสภณ-คุณรัศมี เจริญพิทักษ์ชัย และครอบครัว เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
 ในโอกาสนี้ คุณโสภณ-คุณรัศมี เจริญพิทักษ์ชัย ได้เดินเยี่ยมชมแบบจำลอง "ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)" โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมต้อนรับ พร้อมแนะนำแบบจำลองฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ณ บริเวณลานสักการะหลวงปู่ไต้ฮง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง