มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณด้านข้างโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง มูลค่า 99,970 บาท(เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นับเป็นหลังที่ 3 ที่มูลนิธิฯ มอบในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมีคุณสุชาติ ศรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จังหวัดตาก พร้อมด้วยคุณถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด และคุณสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณด้านข้างโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All