ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จากหาดใหญ่

ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จากหาดใหญ่ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย วันที่ 17-21 มีนาคม 2561 

 

 

               ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจากหาดใหญ่    ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย โดยมีกำหนดการ ดังนี้



**** หมายเหตุ : ปีนี้ไม่มีขบวนแห่เจ้าแม่ที่ วงเวียนโอเดียน ****

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง: ประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ลิ้มโกวเนี้ย)