ภารกิจค้นหาช่องทางลำเลียง 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวง (รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28)

ภารกิจค้นหาช่องทางลำเลียง 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวง ช่วงที่ 1(รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28)

ภารกิจค้นหาช่องทางลำเลียง 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวง (รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28)

ภารกิจค้นหาช่องทางลำเลียง 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวง (รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28)

ภารกิจค้นหาช่องทางลำเลียง 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวง ช่วงที่ 1(รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28)