มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก ประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมา มอบผ่านนายอะฮ์มัด รุซดี (H.E.Mr.Ahmad Rusdi) เอกอัครราชฑูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

 

 

    วันนี้(15 สิงหาคม 2561) เวลา14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฎัิติการ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมฯ/หัวหน้าแผนกสังคมฯ ร่วมในพิธีมอบเงินจำนวน 3,000,000บาท(สามล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก ประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมา มอบผ่านนายอะฮ์มัด รุซดี (H.E.Mr.Ahmad Rusdi) เอกอัครราชฑูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ ภาพ-ข่าว เปิ้ล กู้ภัย 151, ดีส กู้ภัย148 ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กรมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week