มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบเงินบริจาคจากคุณบุญเจือ เอี่ยมพิกุล (เซียง เพียว อิ๊ว) เพื่อสมทบในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ

 

              วันนี้(27 สิงหาคม 2561) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ พร้อมด้วยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากคุณบุญเจือ เอี่ยมพิกุล (เซียง เพียว อิ๊ว) จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสบทบในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ