มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับมอบเงินบริจาค จากคุณประกอบ ตั้งงามจิตต์และคุณอรอนงค์ อุงพานิชกุล เพื่อร่วมสมทบมุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ 

         วันนี้(17 กันยายน 2561) เวลา 10.50 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จากคุณประกอบ ตั้งงามจิตต์และคุณอรอนงค์ อุงพานิชกุล เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบมุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week