Pin It

   วันนี้ (11 เมษายน พ.ศ. 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก ผ้าเช็ดตัว และ แป้งเย็น รวม 7 รายการ ให้แก่ผู้สูงอายุในสถานคุ้มครอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหารของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี
.
และในวันเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All