มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบเงินบริจาคจากคุณอุดม กำธรกิตติกุลและครอบครัว เพื่อส่งเสริมในการบำเพ็ญสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ(จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับรถกู้ชีพ/กู้ภัย)

Pin It

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 750,000 บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากคุณอุดม กำธรกิตติกุลและครอบครัว เพื่อส่งเสริมในการบำเพ็ญสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ(จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับรถกู้ชีพ/กู้ภัย) โดยมีีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All