×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับมอบเงินบริจาคจากคุณอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ เจ้าของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง, โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ และบริษัท ทองไทยการทอ จำกัด เพื่อส่งเสริมในการบำเพ็ญสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ

 

             เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากคุณอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ (รองนายกหอการค้าไทย-จีน และรองนายกสมาคมแต้จิ๋ว) เจ้าของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง, โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ และบริษัท ทองไทยการทอ จำกัด เพื่อส่งเสริมในการบำเพ็ญสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2018/10102018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week