รับมอบเงินบริจาคจากคุณสงวน สถิตย์เสมากุล ประธานกรรมการบริษัท มหายนต์ สถาปัตย์ จำกัด เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 

Pin It

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากคุณสงวน สถิตย์เสมากุล ประธานกรรมการบริษัท มหายนต์ สถาปัตย์ จำกัด จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในนาม น.ส. อิศวรา สถิตย์เสมากุล เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All