มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบรถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 คัน จากคุณอุดม - คุณลัดดา กำธรกิตติกุล และครอบครัว เพื่อให้มูลนิธิฯได้นำไปใช้ในการสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคม

Pin It

          วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบรถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 คัน จากคุณอุดม - คุณลัดดา กำธรกิตติกุล และครอบครัว เพื่อให้มูลนิธิฯได้นำไปใช้ในการสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมต่อไป โดยมีคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All