มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับมอบเงินบริจาคจากคุณสมศรี บัณทิตยานนท์ เพื่อสบทบในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ

Pin It

              เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจินดา กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากคุณสมศรี บัณทิตยานนท์ จำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสบทบในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All