มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ แก่นางอุ่นเรือน ไม้จันทร์ อายุ 63 ปี ผู้ป่วยต้อกระจก ณ ม.2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

 

        25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่นางอุ่นเรือน ไม้จันทร์ อายุ 63 ปี ผู้ป่วยต้อกระจก ณ ม.2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ