แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก บริการชุมชน ครั้งที่ 208

             วันที่ 17 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก บริการชุมชน ครั้งที่ 208 นำโดยอาจารย์นภัทร์ แซ่เซียว หัวหน้าแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, ตรวจสุขภาพฟัน-ถอนฟัน-เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก กิจกรรมแจกแว่นสายตาฟรี และจัดกิจกรรมนันทการสำหรับเด็ก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา