×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนวัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 11 ครอบครัว รวม 24 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีนางศิริทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และนางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2019/02052019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week