เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณวินน์ วาทิต โสภา ศิลปิน181 ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของต่างๆ ดังนี้ 1.สงเคราะห์เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท 2.สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มอบแก่นายชลอ คงสมชีพ อายุ 53 ปี ผู้ป่วยยากไร้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ณ ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.อยุธยา โดยมี คุณไตรรัตน์ จุรินทร นายก อบต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.อยุธยา พร้อมด้วยคุณฐิตินันท์ คำศรีวาท ปลัด อบต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.อยุธยา, คุณบุญเลิศ สาลี รองปลัด อบต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.อยุธยา, คุณสุริพงษ์ รื่นเริง (หน.สำนักปลัดฯ และคุณสุขภวัฒน์ชัย แสงสิน (นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองน้ำใส เป็นสักขีพยานในการมอบ ***ทั้งนี้ ในส่วนของเงินทุนประกอบอาชีพ ได้มอบหมายให้กับนักพัฒนาชุมชน อบต.หนองน้ำใส เป็นผู้ดูแลในการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ยากไร้ นำไปลงทุนในการซื้อไม้มะขาม สำหรับประกอบอาชีพเผาถ่านต่อไป

Cr : อินทรี 115 & ห้วยขวาง 005 ***ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้