"รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว" ครั้งที่ 4

[ประมวลภาพ] งานประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหาผลกำไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ 4 "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว" เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

- บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในช่วงเช้า 
- กิจกรรมเกมส์ปีนหน้าผาจำลอง 
- กิจกรรมโรยตัว 
- สนุกสุดเหวี่ยงกับเวทีคอนเสิร์ตจาก "วงเสียง และอาสาฯศิลปิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"
- เดินชมบูธการจัดแสดงอุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆ

"รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว" ครั้งที่ 4

[ประมวลภาพ] งานประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหาผลกำไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ 4 "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว" เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

- บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในช่วงเช้า 
- กิจกรรมเกมส์ปีนหน้าผาจำลอง 
- กิจกรรมโรยตัว 
- สนุกสุดเหวี่ยงกับเวทีคอนเสิร์ตจาก "วงเสียง และอาสาฯศิลปิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"
- เดินชมบูธการจัดแสดงอุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆ