Pin It

       วันนี้ (31 สิงหาคม 2562) เวลา 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต ช่วยกันขนสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคสำหรับเตรียมจัดตั้งโรงครัวเคลือนที่ พร้อมนำยารักษาโรคจากแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกเดินทางจากมูลนิธิฯ เพื่อไปสมทบกับทีมกู้ชีพกู้ภัย ที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อช่วงเช้า

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All