สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกเข้าสู่ระบบ 
Mega kalitede bir porno porno sitesi ararken megaseks diye bir siteyle karsilastim googlede megaseks yazdim birde baktim tam istedigim gibi maga kalitede bir porno izleme sitesi gordum ve porno video seyretmeye basladim. Gercekten icerik konusunda epey bir zengin bir site olduguna kanaat getirdim ve devamli girmeye basladim gunluk olarak porno videolarin guncelledigini gordum daha sonra bu makaleyi yazmaya karar verdim bence en kaliteli site megaseks.net tir.
ท่านกำลังอยู่ที่ > หน้าหลัก ข่าวทั้งหมด มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้น แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2555
Wed 21 Nov 2018
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้น แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )เปิดอ่านทั้งหมด : 6966 ครั้ง
เขียนโดย webmaster   
วันอังคารที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๗ น.

แบ่งปันข้อความนี้


ดร.สมาน โอภาสวงศ์   ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้น แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2555

 

          เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. ดร.สมาน โอภาสวงศ์   ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555  พร้อมด้วย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ  คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์   คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ   และ คุณอุบล  เจริญสิน ผู้จัดการมูลนิธิฯ  ร่วมในพิธี    โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา จาก 50 สถาบัน จำนวน 100 ทุน  เป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท   (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลน พร้อมแจกเครื่องเขียน สมุด ดินสอและไม้บรรทัด เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เด็กนักเรียน   ให้ตั้งใจศึกษาเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศ  รวมถึงการแบ่งเบาภาระส่วนหนึ่งของผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

            ดร.สมาน โอภาสวงศ์ กล่าวว่า โครงการมอบทุนการศึกษา เป็นนโยบายหนึ่ง ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการ ศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ
ในอนาคต โดยแบ่งประเภทการให้ความช่วยเหลือเป็น
5 ประเภท ดังนี้

1. มอบทุนการศึกษาเฉพาะรายแก่ผู้ขาดแคลน โดยทราบจากสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ จากการแนะนำขององค์กรต่างๆ ตลอดจนมาติดต่อด้วยตนเอง

2. มอบทุนการศึกษาประจำปี แก่ นักเรียน ในทุกระดับชั้นประถมศึกษา (ซึ่งได้มอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา)

3. มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาในทุกระดับปีการศึกษา

4.มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในทุกระดับปีสุดท้าย ปีนี้ได้กำหนดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2555   ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

5.มอบทุนการศึกษาสัญจรประจำปีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาในทุกระดับปีสุดท้าย โดยจะหมุนเวียนการมอบทุนทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปีนี้จะได้เดินทางไปมอบที่จังหวัดตรัง โดยกำหนดมอบในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง

            รวมงบประมาณการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น  8,057,000 บาท (แปดล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
         พร้อมกล่าวชื่นชม ผู้ที่ทำงานในฐานะแม่พิมพ์ของชาติที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อได้รับการศึกษาที่ดี เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต และขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคทรัพย์  ในการให้ความ ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ทำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกท่าน ทำให้งานสำเร็จลุล่วง  บรรลุเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 


                ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่า นั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ  และจะยังคงเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป
ปรับปรุงล่าสุด วันพุธที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๐๗ น.
 

กิจกรรมที่จะมาถึง

ฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ วันที่ 21-26 พ.ค. 2561


Copyright © 2009 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / 華 僑 報 德 善 堂 / POH TECK TUNG FOUNDATION. All rights reserved.
OpenSource by :
Joomla.org

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 โทรสาร 0-2226-2567


Poh Teck Tung Foundation 326 Chao Kam Rop Road., Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Tel: 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 Fax: 0-2226-2567

TwitterTwitter FaceBookFacebook