มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มอบแท้งก์บรรจุน้ำดื่มพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณบ้านท่าไทรมูล จ.อุดรธานี

 

             วันนี้( 20 มิถุนายน 2561) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณชุติมา  ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบแท้งก์บรรจุน้ำดื่ม จำนวน 1 แท้งก์ พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด โดยมีคุณสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี พร้อมด้วย คุณณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธี ณ บริเวณบ้านท่าไทรมูล ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

(ภาพ-ข่าว ดีส เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กรป่อเต็กตึ๊ง)