×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

     วันที่ 26 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ให้แก่พนักงานโรงแรมเมอเวนพิคกรุงเทพ สุขุมวิท 15 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมปฐมพยาบาล โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกฯ ณ โรงแรมเมอเวนพิค สขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/09/29062019{/gallery}