เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน, มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และพุทธสมาคมปทุมรังษี สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยบางแค 6 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัยจำนวน 6 ครอบครัว รวม 12 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาทรายบุคคล 4 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

        ในการนี้ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 6 ครอบครัว รวม 12 คน คนละ 400 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท และพุทธสมาคมปทุมรังษี ได้มอบข้าวสารให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 12 คน คนละ 10 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 120 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,800 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 110,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)