×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

         วันที่ 27 ธันวาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนางสาวเตือนจิต พุทธิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นำสติ๊กเกอร์รณรงค์ "เมา ง่วงอย่าขับ ขี่ไปกลับสวมหมวกกันน็อก" พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุใหม่ "แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง 1418" แอปแรกในไทย ที่สามารถติดตามการช่วยเหลือได้ทันท่วงที พร้อมทั้งจัดทีมกู้ชีพ ร่วมให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชน รวม 10,000 ชุด มอบให้แก่นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (ศปถ.) ร่วมในพิธีเปิด

{gallery}Media/Other-Event/2019/27122019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week