เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ พุทธสมาคมปทุมรังษี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนวัดวิมุติยาราม ซอยจรัญฯ 98 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ครอบครัว รวม 31 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 91,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 8 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท

       ในส่วนของพุทธสมาคมปทุมรังษี ได้มอบข้าวสาร จำนวน 31 คน คนละ 10 กิโลกรัม รวม 310 กิโลกรัม เป็นเงิน 4,650 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 113,150 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ