วันนี้ (28 เมษายน 2563) คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำพิธีส่งมอบชาชงสมุนไพรจิน จิน (จินจินฉา) ซึ่งมีสรรพคุณบำรุงสุขภาพ เพิ่มภูมิต้านทานให้ปอด ไล่ความชื้นในร่างกาย และขับพิษร้อนในร่างกาย จำนวน 90,000 ชุด ให้แก่นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 181 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี