วันนี้ (11 พฤษภาคม 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณณัฐวัตร ก้อนทอง หัวหน้าแผนกกฏหมาย เข้าตรวจเยี่ยมโรงเจซาแซฮกเซี่ยงตึ๊ง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเจ และสอบถามเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของผู้ดูแล

โรงเจซาแซฮกเซี่ยงตึ๊ง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) มีอายุเกินกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ติดกับวัดขุนจันทร์ ตลาดพลู มีพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในพื้นที่