×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

     วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร แจกอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่บริเวณวัดกาญจนสิงห์หาสน์(วัดทอง) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

     ในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณชุมชนโรงปูน ถนนเพชรพระราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยจัดระเบียบการรักษาระยะห่าง พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับฯ

     โดยมี คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณหลังวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร

รวมมอบทั้งสิ้น 3 แห่ง จำนวน 1,500 ชุด

{gallery}Media/SocialWork/Other/2020/05/14052020{/gallery}